Beskyttelse af personlige oplysninger

Denne hjemmeside og underliggende sider drives af Shemalesex.dating, SSD.
Shemalesex.dating, SSD. håndterer dine data omhyggeligt og beskyttet. Shemalesex.dating, SSD. overholder loven om databeskyttelse.

Registrering og behandling af data
Alle data der fremskaffes fra dig, behandler Shemalesex.dating, SSD. ansvarligt. Dine data vil ikke blive videresendt til virksomheder og institutioner. Shemalesex.dating, SSD. anvender omfattende sikkerhedsprocedurer til beskyttelse af de data, der behandles, bl.a. for at forhindre uautoriseret adgang til disse data.

Anvendelse af cookies
Shemalesex.dating, SSD. kan bruge cookies til at identificere dig på hjemmesiden og dermed gøre adgangen til webstedet for dig lettere. En cookie er en lille fil, der er gemt på harddisken på din computer, i din smartphone eller i din tablet.

Klik Adfærd
Trafikken på hjemmesiden måles og gemmes for at føre statistik over interessen for de forskellige dele af hjemmesiden. Med disse data fra hjemmesiden, kan den skræddersyes til de interesserede og erfaringerne fra de besøgende.

Personligt
Brugeren har ikke tilladelse til at oprette en profil for andre med det formål at videregive data til den der skal bruge profilen. Hvis brugerens data af en eller anden grund ikke længere er korrekte eller fuldstændige, så er brugeren forpligtet til at ændre disse data så de igen er aktuelle. Hvis brugeren giver ukorrekte eller ufuldstændige data om sig selv, og Shemalesex.dating, SSD. vurderer at data er ukorrekte eller ufuldstændige, kan Shemalesex.dating, SSD. lukke for adgangen til kontoen eller ophæve kontoen.

Marketing
Når du giver data til Shemalesex.dating, SSD. giver du samtidigt hermed udtrykkeligt samtykke til Shemalesex.dating, SSD. behandler disse data og kan bruge dem til formål som at, fremme brugervenligheden af ydelser fra Shemalesex.dating, SSD. og sende nyhedsbreve.

Brugernavn og adgangskode
Brugeren er selv ansvarlig for at opretholde fortroligheden af hans brugernavn og adgangskode. Kun brugeren er ansvarlig for anvendelsen af kontoen. Kontoen er strengt personlig og må ikke bruges af tredjemand, uanset hvordan han får adgang til kontoen. Opstår der mistanke om misbrug af brugerens konto skal Shemalesex.dating, SSD. informeres.

Data fra andre brugere
Det er ikke tilladt at videregive personlige data til tredjemand, herunder at overføre disse data til tredjemand eller sende mails til personer, hvis data, du har fået via denne hjemmeside. Du indvilliger i ikke at sende "spam mail"," kædebreve ", eller foretage distribution af bulk-e-mail, hverken til nuværende eller tidligere brugere.

Ændringer af data
Shemalesex.dating, SSD. forbeholder sig ret til at foretage ændringer af disse vilkår uden forudgående meddelelse.